Naš Mikrobiom

 

Naša Priča 

 

pogledaj više

V

Mikrobiom

Humani mikrobiom je impresivni ekosistem sačinjen od stotina triliona mikroorganizama koji žive u simbiozi sa telom čoveka. Ovi mikroorganizmi se mogu naći na površini kože, u crevima, ustima itd…Crevni mikrobiom je posebno značajan jer u velikoj meri utiče na zdravlje čoveka.

Bakterije

Bakterije čovek doživljava primarno kao nepoželjne mikroorganizme. Činjenica da digestivni trakt zdravog čoveka nastanjuje čak 300 do 500 različitih vrtsa bakterija, koje poput otiska prsta, definišu svakog od nas, govori o neophodnosti „dobrih“ bakterija. Broj i vrsta „dobrih“ bakterija definisane su genetskim materijalom koji naslejdujemo, načinom ishrane, životnim stilom i okruženjem.

Raznovrsnost

Zastupljenost određenog broja, određene vrste bakterija je specifičnost mikrobioma čoveka. Svako odstupanje u broju i vrsti bakterija negativno utiče na zdravlje čoveka. Zato je važna različitost sa jedne, i izbalansiranost sa druge strane. Prihvatajući naučne postavke o mikrobiomu, razvijamo probiotike na bazi određene vrste i broja probitoskih mikroorganizama.

Promene

Oblikovanje mikrobioma je trajni proces koji počinje i pre rođenja. Tokom života, on se menja, kao što se svako živo biće menja. U želji da uskladimo potrebe humanog mikrobioma za raličite životne dobi, razvijamo formulacije za sve uzraste…