Na Svetskom kongresu gastroenterologa 2016. godine prezentovana je studija koja je klinički dokazala preventivnu efikasnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

21.-24. maja 2016. godine održan je Svetski kongres gastrenterologa (Digestive Disease Week) u San Dijegu, SAD. Tom prilikom je predstavljena studija koja je klinički dokazala preventivnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

Dr Nikola Panić sa saradnicima iz KBC ‘’Dr Dragiša Mišović’’, Beograd su još jednom pokazali da je primena Bulardi Probiotik uz antibiotik za 69% smanjila rizik od dijareje kod pacijenata koji koriste antibiotike, a bez neželjenih efekata.

Zato je preporuka gastroenterologa da se preventivno uz svaki antibiotik uzima Bulardi Probiotik i još najmanje dve nedelje posle završetka terapije antibioticima.

MNOGO JE PROBIOTIKA, SAMO JE JEDAN BULARDI®

[su_custom_gallery source=“media: 1158,1157,1156,1155″ link=“image“ width=“150″ height=“150″ title=“never“]

Play Video Play Video