U periodu 01.-04.10.2015. godine je održan Peti Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i Treći Kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongresu je prisustvovalo oko 150 lekara infektologa i mikrobiologa iz Srbije.

02.10.2015. g sa početkom u 11h je održan simpozijum u organizaciji Abele Pharm i Proton Pharmaceutical-a. Predavanje je održano u kongresnoj sali Hotela M, u Beogradu.

Tema skupa bila je „Saccharomyces boulardii u kliničkoj praksi”.

Teme:

  1. „Istorijat, indikacije, terapija Helicobacter pylori i antibiotski kolitis”
    Prof dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju, KCS
  2. „Sekundarna prevencija Clostridium difficile infekcije, putnička dijareja, akutna dečija dijareja”
    Doc. dr Ivana Milošević, Klinika za infektivne i tropske bolesti, KCS

Putem kliničkih iskustava sa Klinike za tropske i infektivne bolesti KCS potvđena je još jednom efikasnosti i bezbednost primene preparata Bulardi Probiotika u prevenciji dijareje i infekcije C. difficile. Time je ukazana potreba korišćenja Bulardija preventivno i u terapiji dijareje sa svim njegovim prednostima u odnosu na bakterijske probiotske kulture, naročito u tretmanu C. Difficile infekcija, sa ciljem da se uz svaki antibiotik daje Bulardi.

Play Video Play Video