Infekcija bakterijom Helicobacter pylori nastaje najčešće u detinjstvu. Kod inficiranih se nalaze individualne razlike u simptomima i posledicama infekcije. Helicobacter pylori je spiralna bakterija, koja može da opstane u izrazito kiseloj sredini želuca, na temperaturi preko 37 stepeni. Smatra se da polovina svetskog stanovništva u svom organizmu ima Helicobacter pylori, ali mnogi to ne znaju, zbog izostanka simptoma.

 

Kako se infekcija bakterijom Helicobacter pylori prenosi?

Učestalost infekcije bakterijom Helicobacter pylori zavisi od životnog doba, geografskog područja i socio-ekonomskih uslova. Češće su infekcije u odraslom životnom dobu i porodicama sa lošijim socio-ekonomskim uslovima. Za razliku od razvijenih evropskih zemalja, gde se od kraja dvadesetog veka beleži pad infekcija, u zemljama u razvoju se i dalje beleži visok stepen učestalosti infekcije u svim uzrasnim grupama (inficirano je 65% dece adolescentnog uzrasta). Prenošenje infekcije unutar porodice je često, a posebno je sa majke na dete.

 

Zbog čega Helicobacter pylori infekcija savetuje oprez?

Infekcija bakterijom Helicobacter pylori je faktor rizika za pojavu čira na želucu. Nema pouzdanih dokaza da infekcija izaziva zdravstvene tegobe kod dece pre pojave oštećenja sluzokože želuca. Prema tome, ispitivanje se sprovodi samo kod dece sa želudačnim tegobama.

 

Terapija se sprovodi u svim slučajevima Helicobacter pozitivnog čira na želucu. Testiranje treba razmotriti kod dece sa neobjašnjivom anemijom, posle isključenja drugih uzroka, i kod dece kod koje je neko u užoj porodici oboleo od karcinoma želuca.

Helikobakterija

Helicobacter pylori kod dece

Dijagnoza se postavlja na osnovu invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih testova. Invazivni testovi podrazumevaju endoskopske biopsije i rezervisana su za decu sa krvarećim čirom. Endoskopska biopsija predstavlja uvođenje endoskopa (aparat sa kamerom na vrhu) u želudac, posmatranje sluznice želuca u potrazi za oštećenjima, i uzimanje uzorka tkiva koji se šalje na dalju analizu. Neinvazivne procedure su urea izdisajni test i detekcija antigena Helicobacter pylori u stolici.

 

Priprema za testiranje

Da bi se povećala preciznost testova na Helicobacter pylori, kod dece treba obustaviti davanje svih antibiotika 4 nedelje pre testiranja. Dve nedelje pre testiranja takođe treba obustaviti davanje lekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline. Testovi bazirani na detekciji antitela na Helicobacter pylori u krvi, pljuvačci i urinu, nisu pouzdani kod dece svih uzrasnih grupa.

 

Šta obuhvata terapija?

Terapija Helicobacter pylori infekcije podrazumeva primenu lekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline i antibiotika u trajanju od 14 dana. Procena uspešnosti se sprovodi 4 do 8 nedelja po završenoj terapiji kod sve dece, čak i kod one bez simptoma. Za tu svrhu se koriste neinvazivni testovi.

 

Ukoliko je ovaj test pozitivan, treba uraditi endoskopski pregled sa uzimanjem biopsija želuca, kako bi se utvrdila bakterijska kultura sa antibiogramom, radi određivanja terapije drugog izbora.

 

Brojne studije pokaziju da terapija značajno smanjuje raznolikost crevne mikrobiote, pri čemu se smanjuje broj dobrih bakterija u crevima i stvaraju uslovi za rast štetnih bakterija. Rezultati studija ukazuju da se balans crevne flore ponovo uspostavi tek nakon više meseci od primene antibiotika. Tako da tokom uzimanja terapije tokom 14 dana i 6 nedelja posle, neophodno je uzimati Saccharomyces boulardii, radi očuvanja i obnavljanja crevne flore. Saccharomyces boulardii je probiotska gljivica koja se može uzimati istovremeno sa antibiotikom, sprečava rast loših bakterija u crevima i time čuva balans crevne flore.

Bulardi junior za helicobacter pylori

Play Video Play Video