Beč, stručni skup, 12.-15.10.2017.

Kompanija Abela Pharm u periodu od 12.-15.10.2017.u Beču organizovala je stručni skup kome je prisustvovalo više od 50 lekara opšte medicine iz Srbije.
Prof. dr Miodrag Krstić, sa Klinike za gastroenterologiju, KCS je predstavio porodicu AbelaPharm probiotskih preparata, od skoro u unapređenom inovativnom pakovanju (flow pack tehnologija) u kome je svaki blister dodatno zaštićen trosolojnom folijom, koja štiti kapsule od visokih temperatura, vlage i svetlosti.

Sojevi probiotika koji se nalaze u preparatima Bulardi, Bulardi junior, Flobian i Enterobiotik, nalaze se u svim aktuelnim svetskim preporukama i smernicama za primenu pravog probiotika u širokom spektru odgovarajućih indikacija, kao što su antibiotski kolitis, infekcija Clostridium difficile, putnička dijareja, funkcionalna nadutost, gasovi i sindrom nervoznog creva. Dodatno je svojim prikazima slučajeva iz prakse pomogao da lekari prepoznaju pravog pacijenta za svaki probiotik.
Dr Dejan Žujović, iz Gradskog zavoda za plućne bolesti, Beograd je predstavio rezultate prospektivne, randomizovane, duplo slepe placebo kontrolisane studije. Cilj studije je procena efikasnosti i bezbednosti PropoMucil proizvoda u odnosu na placebo kod odraslih pacijenata sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP) sa produktivnim kašljem posle 10 dana. Uključeno je bilo 100 pacijenata: 50 pacijenata je dobijalo PropoMucil kapsule (300 mg N-acetilcistein+ 1.300 mg propolis/dan), 50 pacijenata je dobijalo placebo uz antibiotik i ostalu propisanu terapiju. Kao zaključak se pokazalo da PropoMucil smanjuje količinu sekreta u disajnim putevima i da je kvalitet života ovih pacijenata značajno poboljšan posle primene PropoMucil proizvoda. Dr Žujović je interaktivnom radionicom predstavio i slučajeve iz prakse u kome je pomogao doktorima da pravilno odaberu proizvod, lek za olakšavanje svih simptoma ovakvih pacijenata.
Nakon predavanja posetili smo čuvenu AKH Wien bolnicu. Vienna General Hospital koja pruža našim doktorima veliku pomoć u razmeni iskustva i inovacije iz najnovijih oblasti lečenja pacijenata.

Predstavnici AbelaPharm tokom 4 radna dana iskoristili su priliku i za druženje i razmenu iskustava sa svim pozvanim lekarima, organizujući kratak predah od radnih aktivnosti i intenzivnih stručnih diskusija, kratkim, ali prijatnim posetama Beču.