aTECH pakovanje

aTECH tehnologija uvedena je sa ciljem dodatne zaštite proizvoda i osiguranja kvaliteta. Ona podrazumeva primenu posebne laminatne folije kojom je dodatno zaštićen svaki blister sa kapsulama našeg preparata.

– Zaštita od vlage

– Zaštita od UV zraka

– Zaštita od kiseonika

Laminatna folija predstavlja apsolutnu barijeru za kiseonik, vlagu i svetlost, koji su, pored temperature, glavni uzroci smanjenja aktivnosti aktivnog probiotskog soja.

 

Pored laminatne folije, u cilju povećanja stabilnosti proizvoda odnosno vijabilnosti probiotskih kultura dodali smo i inertni gasazot. Ubrizgavanje azota u aTECH ambalažu prilikom procesa pakovanja proizvoda dovodi do istiskivanja kiseonika iz kesice, što je posebno važno jer su probiotske bakterije uglavnom anaerobni organizmi (osetljivi na kiseonik).

 

Naime, kiseonik može dovesti do akumulacije štetnih metabolita koji izazivaju ćelijsku smrt usled oksidativnih oštećenja.

 

Ubrizgavanjem azota uklanja se nepoželjni kiseonik i povećava vijabilnost (preživljavanje) probiotskih mikroorganizama.

 

aTECH tehnologija osigurava deklarisani broj probiotskih ćelija i na isteku roka, što je posebno važno za efikasnost preparata.

Play Video Play Video